SỢI

SỢI

SỢI THÔNG THƯỜNG:

Chúng tôi đang cung cấp các loại Sợi dưới đây trong phạm vi Ne 6 đến Ne 60,  cả Sợi đơn và Sợi đôi để Dệt kim/Dệt thoi.

Sợi 100% cotton chải thô: Sợi được kiểm soát tạp và Sợi không tạp

Sợi 100% cotton chải kỹ: Sợi được kiểm soát tạp và Sợi không tạp

Sợi Open End

Sợi pha: Sợi pha giữa Cotton và Polyester như sợi TC, P/C, CVC, PCD, PE với phương pháp spinning (Ring Spun. Compact, OE và Siro)

Sợi Melange:

  • 100% Cotton Melange
  • CVC Melange
  • Poly/Cotton Melange
  • Siro Melange
  • Siro Slub Melange
  • Neps Melange

Sợi SLUB

  • 100% Cotton Ring Spun và Open End
  • Pha Ring Spun

SỢI CHUYÊN DỤNG KHÁC: Gin mote, Nylon, Linen, Ramie, Rayon, Spandex