BÔNG VÀ XƠ

BÔNG VÀ XƠ

BÔNG NGUYÊN BÔNG PHẾ XƠ 
BRAZIL
MỸ (MOT/E)
MỸ (M/E)
NAM PHI
TÂY PHI
ÚC
MEXICO
ẤN ĐỘ
PARAGUAY
THỔ NHĨ KỲ
TÂY BAN NHA
COMBER NOILXơ tái chế
Xơ Polyester Staple

Chứng nhận: CmiA , BCI 

Better Cotton Initiative — WikipédiaCmiA' has huge potential for sustainable fashion value chain

Chúng tôi còn cung cấp HVI, Traceability Data of Cotton.